Lean Audit

Sjednejte si s námi schůzku v rámci které u Vás provedeme Lean audit
a získáte definice svých potřeb


PROJEKTY
Pojďte s námi realizovat LEAN projekty
VZDĚLÁVÁNÍ
& TRÉNINKY
Baví nás vzdělávat a trénovat pracovníky
AnyFACTORY
Řízení výroby, produktivity a OEE

interaktivních tréninků
za první rok
našeho působení

body z 10ti
hodnotili průměrně účastníci
kvalitu tréninku

proškolených účastníků
interaktivních tréninků
za první rok našeho působení

% úspora času pracovníků byla prokázána při práci s našimi aplikacemi

Napsali o nás:

 

Reference:

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.

Zlepšení organizace práce a zvýšení efektivity výrobního procesu na vybrané výrobní lince

více ›
zavřít

Zlepšení organizace práce a zvýšení efektivity výrobního procesu na vybrané výrobní lince

2015 - dosud; Ing. Michaela Opletalová a Ing. Tomáš Janů

Projekt je realizován v kooperaci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Projekt má za cíl zvýšení průtoku linkou a zlepšení organizace práce. Byla zpracována VSM mapa, zpracovány snímky pracovního dne a na základě videí zanalyzovány různé operace jak manipulačního charakteru, tak obsluhy a seřizování.

Miroslavské strojírny, s.r.o.

Analýza výrobního procesu vybraných výrobků

více ›
zavřít

Analýza výrobního procesu vybraných výrobků

2015; Ing. Martina Žákovská

Projekt byl realizován pod záštitou Akademie produktivity a inovací, s.r.o.
Projekt byl zaměřen na analýzu výroby vybraných typů výrobků. Cílem bylo zanalyzovat v současnosti evidované výrobní časy a předat společnosti návrhy na zefektivnění procesů, pracovišť, organizace práce a v neposlední řadě návrhy zrevidovaných norem času práce.

Teknia Uhersky Brod, a.s.

Zvýšení efektivity a produktivity na lisovně v Nivnici

více ›
zavřít

Zvýšení efektivity a produktivity na lisovně v Nivnici

2015 - 2016; Ing. Michaela Opletalová a Ing. Tomáš Janů

V I. fázi projektu došlo k důkladným analýzám vybraných pracovišť, ze kterých vzešly návrhy na možná zlepšení a příležitosti ve výrobním procesu. V neposlední řadě také návrhy na úpravu organizace práce, vizualizaci a dokumentaci na pracovištích a úpravy layoutu.

II. fáze projektu je zaměřena na reálné zavádění opatření pro zvýšení produktivity a efektivity na lisovně. Tato fáze je řešena projektově v projektovém týmu v úzké spolupráci se společností. Projekt byl realizován v kooperaci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

DURA Automotive CZ

Tvorba pracovních postupů a jejich vizualizace na vybraných pracovištích

více ›
zavřít

Tvorba pracovních postupů a jejich vizualizace na vybraných pracovištích v závodě Blatná

2015; Ing. Michaela Opletalová a Ing. Tomáš Janů

Projekt byl realizován pod záštitou společnosti ESCARE, s.r.o.

Projekt byl zaměřen na vypracování dokumentace k pracovním postupům dle standardu společnosti. Jednalo se zejména o natočení všech vybraných operací, jejich analýzu za pomoci metodiky MOST a metody chronometráže a vypracování dokumentace, jejíž součástí byly pracovní návodky, vizualizovaný pracovní postup a naměřené časy jednotlivých činností.

Meopta-optika, s.r.o.

Aplikace pro průmyslové inženýry, procesní inženýry, technology a normovače.

více ›
zavřít

Aplikace pro průmyslové inženýry, procesní inženýry, technology a normovače.

2015; Ing. Michaela Opletalová

V kooperaci se společností Gepard System testujeme aplikaci, která je vyvíjena s cílem zautomatizovat a zjednodušit měření a analýzu práce a konečné stanovení, sestavení a vyhodnocení norem práce.

V minulosti jsme pro firmu zpracovávali další projekt: Mapování podnikových procesů (2014-2015)

Pipelife Czech, s.r.o.

Analýza výrobního procesu a procesu seřizování

více ›
zavřít

Analýza výrobního procesu a procesu seřizování

2012; Ing. Michaela Opletalová

Projekt byl realizován v kooperaci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt byl zaměřen zejména na analýzu práce za pomoci snímků pracovního dne pracovníků na hale a také snímku seřizování. Veškeré snímky byly zhodnoceny a společnost byla upozorněna na příležitosti, které v procesu má. Byly také odhadnuty úspory, kterých by společnost dosáhla při zefektivnění svých procesů. Projekt byl realizován v pětičlenném týmu.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Projekt nastavení systému pro odpadové hospodářství z třískového obrábění

více ›
zavřít

Nastavení systému pro odpadové hospodářství z třískového obrábění

Ing. Michaela Opletalová

Projekt se zabýval nastavením fungujícího systému odpadového hospodářství třískového obrábění. V projektu byly využity metodiky pro měření a analýzu práce. Zejména byla provedena řada snímků pracovního dne pracovníků na hale i pracovníků logistiky. Byla zhodnocena investice do jednotlivých navrhovaných variant zlepšení procesu a to včetně odhadované doby návratnosti. Projekt byl realizován ve dvoučlenném týmu.

Projekt byl realizován ve spolupráci se společnosti API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

Realizace proběhla v období srpen – září 2011

Společnost Aero Vodochody AEROSPACE a.s. je český výrobce letadel a vojenské i civilní letecké techniky.

BD SENSORS, s.r.o.

Analýza výrobního procesu

Týmová práce na strojní dílně

Analýza strojních zařízení Šlapemito

více ›
zavřít

Šlapemito, Projekt zavádění týmové práce, Analýza výrobního procesu

Ing. Michaela Opletalová

2016: V současné době se společností spolupracujeme na projektu Šlapemito - automatizovaném sledování a vyhodnocování dat z výroby

2014/2015: Ve společnosti jsme zahájili dlouhodobou spolupráci již v roce 2014. Byl realizován projekt pro analýzu výrobního procesu a nalezení potenciálů ke zvýšení produktivity. Analýza probíhala formou snímků pracovních dní na jednotlivých dílnách a byla provedena také analýza pomocí VSM mapy.

Následně byl ve společnosti realizován projekt na podporu týmové práce na strojní dílně. Pracovníci prošli školením týmové práce, byly rozděleni do týmů, byly ustanoveni team lídři a zpracována vizualizace jak pracovišť, tak týmové práce a týmových výsledků.

Projekty byly realizovány v období 2014 - 2016

LEAN SOLUTIONS
Pode Mlýnem 763/11
779 00 Olomouc - Holice

Telefon: +420 608 778 048
E-mail: info@leansolutions.cz
IČO: 02245531
DIČ: CZ8761085366

Bankovní účet: 2200748821/2010           


Copyright © 2016 HodaDesign (www.hoda.cz). Všechna práva vyhrazena.