Vzdělávání a tréninky

REALIZUJEME TRÉNINKY, ŠKOLENÍ A TEAMBUILDINGY

Čtyři základní obecné skupiny tréninků a témata kterými se v trénincích zabýváme
BUDUJEME EFEKTIVNĚ ŘÍZENOU FIRMU
 • Strategie, vize, mise, cíle
 • Procesního řízení a tvorby KPI
 • Kooperace a spolupráce ve vedení společnosti
BUDUJEME VÝROBU
 • Týmová práce napříč výrobou
 • Štíhlá výroba
 • Štíhlá administrativa
 • Řízení změn
 • Shop Floor management
BUDUJEME TÝM
 • Řešení problémů v týmu
 • Teorie týmů
 • Asertivní týmová komunikace
 • Motivace a řešení konflikntů
 • Kooperace a spolupráce
BUDUJEME SEBE
 • Zaměření na soft skills
 • Asertivita
 • Komunikace
 • Time management
 • Myšlenkové mapy

INFORMACE K TOMU, JAK TRÉNINKY VEDEME A CO NABÍZÍME

 • Tréninky vedeme interně i externě mimo organizaci v závislosti na jejich zaměření.
 • Každý trénink lze realizovat jako samostatné školení daného tématu, anebo jako několikadenní teambuilding. Spojte praktické školení se zábavným teambuildingem!
 • Tréninky jsou koncipovány na jeden den i více dnů dle konkrétních potřeb a požadavků zákazníka.
 • Nabízíme individuální kalkulace na základě konkrétních požadavků.
 • Vybereme pro vás ideální místo i s doplňkovými aktivitami.
 • Vyberte si pro vás nejzajímavější téma, nebo si nechte sestavit školení anebo teambuilding na míru.

Z odborného pohledu jsme průmysloví inženýří a zaměřujeme se hlavně na výrobu a procesní řízení. Naše stěžejní tréninky jsou následující. Kdekoliv je zmíněno “štíhlý” tak se jedná o českou interpretaci slova “lean” - lean manufacturing je štíhlá výroba, což je přístup k zefektivnění procesů a hledání vylepšení apod.


 • Měření, analýza a normování práce
 • Zvyšování efektivity strojních zařízení
 • Štíhlé výrobní pracoviště
 • Štíhlá administrativa

Vzděláváme formou interaktivních tréninků, při kterých si prakticky vyzkoušíte a zažijete probíranou oblast. Trénink s námi Vás bude bavit! Věříme, že člověk má mít k poznávání nových věcí motivaci a že se zážitkovou formou naučí mnohem více. Klíčovými jsou pro nás pokusy účastníků o aplikaci nových principů do jejich pracovního i soukromého života. Pochopení nové věci vnímáme jako postupný proces, při kterém je potřeba trénované podpořit a ukázat jim nové možnosti, které s sebou změny nesou.


Společně projdeme proces aplikovaný na daný typ problematiky, který budeme měnit a postupně odkrývat příležitosti ke změnám. Účastníci si poté mohou ověřit, jaký vliv měla daná změna na celkovou efektivitu řešeného procesu. Účastníci si vyzkouší komunikaci a volbu taktiky v týmu, řešení případných sporů. Osvojí si nové přístupy a principy práce, které jim mohou pomoci ke zlepšení pracovního prostředí. Naučí se, jak se ve svém myšlení nenechat omezovat a že zdánlivě neřešitelné problémy lze postupnými změnami eliminovat.

 • Školení si kladou za cíl seznámit účastníky s teorií a naučit je, jak tuto teorii efektivně přenést do praxe.
 • Každé školení je individuálně upravováno na základě vstupních znalostí účastníků.
 • Školení jsou vedena interaktivní formou, kdy se účastníci na simulačních hrách učí využívat naučené v praxi. Každé školení může být také spojeno s praktickým workshopem na konkrétním pracovišti.


Trénovali jsme pracovníky ve společnostech:

LEAN SOLUTIONS
Pode Mlýnem 763/11
779 00 Olomouc - Holice

Telefon: +420 608 778 048
E-mail: info@leansolutions.cz
IČO: 02245531
DIČ: CZ8761085366

Bankovní účet: 2200748821/2010         


Copyright © 2016 HodaDesign (www.hoda.cz). Všechna práva vyhrazena.